Site Loader
مشهد - شهرک صنعتی توس

فرآیند تحقیق و توسعه عبارت است از یک فعالیت منظم و ساختار یافته جهت ارائه محصولات و خدمات نوآورانه با سطح کیفی بالاتر، کاربری های جدید و یا در جهت کاهش هزینه ها. تحقیق و توسعه بصورت کلی به سه بخش پایه ای، کاربردی و توسعه ای تقسیم می شود:

  • تحقیقات پایه ای، تحقیقاتی هستندکه جهت کسب دانش علمی جدید انجام می گردند. این تحقیقات فاقد هدف خاصی در کاربری نیستند و بیشتر در حوزه توسعه نظریه ها و قوانین و فرضیه های علمی جدید هستند.
  • تحقیقات کاربردی، یک تحقیق علمی با فنی است که از ابتدا جهت رسیدن به یک هدف عملی مشخص سوق داده می شود. در اصل این نوع تحقیق برای تعیین و افزایش کاربرد یافته های تحقیقات پایه ای صورت می گیرد.
  • تحقیقات توسعه ای نیز کاربرد دانش علمی بمنظور تولید مواد، ابزار، محصولات فرآیندها، سیستم ها یا خدمات جدید است. در حقیقت کاربرد نتایج تحقیقات کاربردی در جهت تولید محصولات و ابزارهای جدید است.

امروزه در اقتصادهای جهانی اثبات شده است که هزینه هایی که صرف تحقیقات و توسعه ها در شرکت ها و سازمان ها می شود، نقش اساسی در رشد و توسعه شرکت ها و کشورها دارد.

تحقیق و توسعه بر حسب ایده های اولیه موجود در شرکت می تواند جهت اهداف متعددی انجام شود، برخی از فعالیت های تحقیق و توسعه جهت پوشش بخشی از نیازهای ناشی از تغییرات بازار شکل می گیرند، دسته دوم جهت پاسخ گویی به تقاضاهایی شکل می گیرند که پیشتر از آن پاسخی به آنها داده نشده است و دسته آخر فعالیت هایی هستند که طرح های موجود را از نظر هزینه، سرعت در ارائه و کیفیت بهبود می بخشند.

نویسنده: تکران کاوش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *