چرخ دنده ها جزو قطعات اصلی موتور ها و ماشین ها هستند. چرخ دنده ها میتوانند سبب افزایش گشتاور خروجی مثل گیربکس و یا تغییر جهت چرخش محور مثل دیفرانسیل ها شوند. در این مقاله به معرفی چند چرخ دنده که بسیار مورد استفاده قرار میگیرند می پردازیم و تفاوت های آنها را بر میشماریم.


چرخ دنده های مارپیچ به دلیل نوع دندانه ها نسبت به چرخ دنده های ساده چرخش نرم تر و بیصداتری دارند. دندانه ها در چرخ دنده های مارپیچ نسبت به صفحه جلویی دارای زاویه می باشند. تماس دندانه های دو چرخ دنده مارپیچ بصورت سرتاسری است. زاویه مارپیچ در این نوع چرخ دنده ها از ١۵ تا ٣٠ درجه است. چرخ دنده های مارپیچ بیشتر در گیربکس خودروها بیشتر استفاده میشود و نسبت آنها ٣:٢ تا ١٠:١ است.


چرخ دنده های حلزونی عمدتا به عنوان چرخ دنده های کاهنده استفاده میشوند. نسبت این چرخ دنده ها از ۵:١ تا ٣٠٠:١ است. نصب این نوع چرخ دنده ها به گونه ای است که چرخ دنده های حلزونی میتوانند چرخ دنده را بچرخانند اما برعکس ممکن نیست. این چرخ دنده ها در وسایل ترابری و سیستم ترمز اضطراری کاربرد بیشتری دارند.

gearbox